3D-Tech AB Kontakt Prototyptillverkning M├Ątning CAD-service Informationsmaterial Sitemap
   
 

Vi skapar korta ledtider från idé till produktion.

 

 

Den tillgängliga tiden krymper vid framtagning av nya produkter, samtidigt som kraven ökar på att reducera riskerna vid utvecklings-arbetet. Då är det av största vikt att ha en stark och kunnig partner inom produktutveckling.

3D-Tech kan, i vilken fas som helst i utvecklingsprocessen, hjälpa dig att snabbt ta fram prototyper och kortare serier med tillhörande dokumentation.

Att snabbt ha en prototyp av den blivande produkten innebär bättre beslutsunderlag för design och funktionalitet och därmed en säkrare produktionsstart.

 

 

   
3D-Tech • Korpralsvägen 1 • SE-671 91 Arvika • Tel. +46 (0)570-72 77 20 • Fax. +46 (0)570-72 77 29 • E-post: annika.larsson@goodtech.se