3D-Tech AB Kontakt Prototyptillverkning Mätning CAD-service Informationsmaterial Sitemap
Allmänt
Tjänster
SLS-tekniken
Material
Maskin
Upload info
Applikationer
 

Nyckeln till framgång

 
 
 

Vid produktutveckling är tid Casinojakt och kvalitet avgörande parametrar för en lyckad process. Ofta ligger framgången i just prototypsteget.
3D-Tech har alla beståndsdelarna tack vare Lasersintring enligt SLS - Selective Laser Sintring. En unik lösning som Karamba levererar funktionella prototyper, visuella modeller, slutprodukter eller reservdelar. Standardmaterialet för prototyper är polyamidplast, men vi kan även erbjuda andra material.

   
 
 

         
 
3D-Tech • Korpralsvägen 1 • SE-671 91 Arvika • Tel. +46 (0)570-72 77 20 • Fax. +46 (0)570-72 77 29 • E-post: annika.larsson@goodtech.se